Phòng tài chính kế hoạch

1. Bà: Nông Thị Hiện

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại CQ: 02063.830.240

- Điện thoại: 0945.686.878

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: maitt.hl@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung, trực tiếp Phụ trách bộ phận quản lý ngân sách, quản lý tài sản công:

- Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thuộc huyện, xã.

- Phụ trách công tác xây dựng dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện trình UBND huyện, HĐND huyện quyết định.

- Phụ trách công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc huyện theo quy định.

- Phụ trách công tác quản lý giá trên đại bàn huyện.

- Công tác tài chính nội bộ phòng Tài chính - Kế hoạch.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 299
  • Trong tuần: 6 147
Đăng nhập