Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức phụ trách bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã năm 2022

Sáng ngày 17/8,  tại Hội trường, UBND huyện Hạ Lang  tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho công chức phụ trách bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được truyền đạt và nguyên cứu 05 chuyên đề về: Tổng quan về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; Quy định pháp luật hiện hành về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã; Giới thiệu một số nội dung cơ bản về hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kỹ năng giao tiếp hành chính,ứng xử với truyền thông đối với công chức làm tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại cấp huyện, cấp xã. Một số vấn đề liên quan, thảo luận, trao đổi những vấn đề phát sinh ở địa phương, giải đáp các thắc mắc và định hướng giải quyết…

Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức, kịp thời nắm vững các văn bản chỉ đạo mới ban hành, tổ chức tốt về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…/.

        Minh Quyết Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập