Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, giải ngân vốn đầu tư công; Giải phóng mặt bằng đường 208 địa phận huyện và 3 chương trình MTQG năm 2022 tại huyện Hạ Lang.

Ngày 3/11, Đc Nguyễn Trung Thảo,  UV Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình MTQG năm 2022 tại huyện Hạ Lang, cùng đi có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban dân tộc, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh

          Đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 15.418/14.302tấn đạt 107,8% Kh. Thu ngân sách trên địa bàn: đến ngày 31/10/2022 thu ngân sách được 19,850 tỷ đồng, 102,06 % KH; Thành lập mới HTX: 02/01 HTX  hoàn thành 200% KH.  Bê tông hóa đường GTNT được 9,1/10 km, đạt 91% KH ; Xóa nhà tạm nhà tạm, nhà dột nát: 39/270 hộ; Số hộ chăn nuôi đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở: đến hết tháng 9 thực hiện được 199/420 hộ, đạt 47,3% KH.

          Về tình hình triển khai, thực hiện dự án vốn đầu tư công năm 2022 huyện Hạ Lang được giao tại các Quyết định với tổng kế hoạch vốn là 13.415 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách địa phương tỉnh bố trí: 2.500 triệu đồng với 01 dự án; Vốn cân đối ngân sách địa phương huyện bố trí: 9.816 triệu đồng bố trí cho 12 dự án. Kết quả giải ngân đạt 5.167.607/13.915 triệu đồng, đạt 37% kế hoạch,

 Về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp thực hiện tại huyện: 14 dự án; Chương trình MTQG giảm nghèo bền thực hiện tại huyện 37 dự án; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện 43 dự án cho 12 xã

  Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra tiến độ thi công đường 208 đoàn qua xã Vinh Quý - Cô Ngân thuộc địa phận huyện Hạ Lang cho thấy: từ ngày 25/1/2022 đến ngày 27/7/2022 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án huyện đã phối với Chủ đầu tư tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản hoa mầu trên đất đối với các hộ gia đình, tập thể có đất bị thu hồi phụ vụ dự án. Tổng diện tích đất bị thu hồi 47,87ha với 420 hội gia đình, cá nhân, 07 tập thể xóm, 02 tổ chức có đất bị thu hồi của 3 xã và 1 thị trấn. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình và tổ chức bàn giao mặt bằng dự án trên địa bàn 3 xã Cô Ngân, Vinh Quý, Đức Quang cho chủ đầu tư và tiến hành thi công với tổng số tiền chi trả 34.173.281.457 đồng.

 

UBND huyện Hạ Lang kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị với Trung ương và tỉnh về việc tăng mức hỗ trợ để thu hút học viên tham gia đào tạo nghề ở địa phương; tăng tổng kinh phí cho tiểu dự án 1, dự án 3 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hoặc bố trí riêng nguồn kinh phí thực hiện nội dung xử lý và bảo vệ môi trường thuộc các chương trinh MTQG để thực hiện nội dung hỗ trợ di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho huyện để xây dựng Chợ trung tâm Thị trấn Thanh Nhật với tổng kinh phí 21.000 triệu đồng do chợ trung tâm huyện hiện nay đã quá tải, không đáp ứng được nhu cầu họp chợ và việc kinh doanh buôn bán của nhân dân và nguồn kinh phí của huyện rất hạn hẹp không đáp ứng được nhu cầu.

        Đ/c Nguyễn Trung Thảo, Phó CT UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết qủa phát triển kinh tế – xã hội đạt được, đồng thời đề nghị huyện rà soát kế hoạch sử dụng đất và các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2023; có biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước từ các nguồn thu trên địa bàn; đẩy nhanh thi công các công trình đang xây dụng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022; Huyện sớm hoàn thành phê duyệt các dự án chương trình Nông thôn mới năm 2023 đúng mục tiêu chương trình;  làm văn bản đề xuất xin kinh phí đối với với các dự án có nhu cầu kinh phí gửi các phòng ban liên quan của tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh. 

Thúy Phượng Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập