HĐND huyện giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH- HĐND ngày 12/10/2022 của HĐND huyện Hạ Lang về việc giám sát quý IV năm 2022. Ngày 3/11, HĐND huyện giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

Trong những năm qua Phòng VH - TT huyện đã phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở tích cực chủ động phối hợp với Bảo tàng tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, lập hồ sơ khoa học và đề nghị xếp hàng di tích theo luật định, các di tích được xếp loại và phân cấp quản lý tốt công tác bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng trong đó có 1 di tích lịch sử, 1 danh lam thắng cảnh, 2 cây di sản  được xếp hạng cấp quốc gia. 1 di tích lịch sử cấp tỉnh; 05 điểm di sản công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. ngoài ra còn các danh lam thắng cảnh thu hút khách đến du lịch; Phòng VH- TT lập hồ sơ, báo cáo thiết kế trình Sở VH, Thể thao và Du Lịch xem xét thẩm định để trùng tu, tôn tạo chùa Sùng Phúc và Đền thờ Tô Thị Hoạn; Để phát huy tốt giá trị văn hóa phi vật thể huyện Hạ Lang đã thành lập 13 phân chi Hội bảo tồn Dân các dân tộc trong các xã, thị trấn và 13 Câu lạc bộ hát then, đàn tính đai vào hoạt dộng có hiệu quả.

Trên địa bàn huyện hiện có trên 12 lễ hội hoạt động thường xuyên vào những dịp đầu năm, qua các lễ hội các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống, các làn điệu Phong Slư, Hà lều, lượng, then, đàn tích được duy trì và phát huy, tạo không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Phối hợp với trường THPT Hạ Lang cùng các em họp sinh tham gia sưu tầm làn điệu Hà Lều của dân tộc Nùng trên địa bàn huyện; Trong năm 2022 các xã, thị trấn đã mở được 03 lớp truyền dạy hát then, đàn tính, lượn; tổ chức giao lưu hát then đàn tính với các câu lạc bộ các huyện bạn Thạch An, Trùng Khánh; Quảng Hòa  và thành lập đoàn tham gia liên hoan hát then đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ 3….Tuyên truyền người dân hiến đất để làm đường vào động dơi đến nay đã hoàn thành tuyến đường; phối hợp xử lý khắc phục điểm di sản Đại dương cổ bị  tháo dỡ biển thông báo, chỉ dẫn thuộc địa  phần xóm Lũng Đa, xã Minh Long.

Đoàn giám sát HĐND huyện đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ , phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tê, du lịch bền vững ở địa phương;phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm VH – TT đưa nội dung giáo dục, truyền dạy về di sản văn hóa phi vật thể, các làn điệu dân ca then, tính phục vụ công tác phát triển du lịch trên đại bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động  văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng, nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn huyện Hạ Lang.

Thúy Phượng Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập