Ngân hàng Chính sách xã hội huyện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hạ Lang đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã tập trung huy động nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn do NHCSXH Trung ương cân đối, tổ chức tham mưu cho Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân khai chỉ tiêu vốn kịp thời; tập trung đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động của toàn đơn vị an toàn và hiệu quả. Kết quả đạt được trên các mặt công tác như sau: Tính đến 31/11/2022, tổng dư nợ 193.388 triệu đồng tăng 4.257 triệu đồng so với đầu tháng và tăng 47.042 triệu đồng so với đầu năm so với đầu năm, hoàn thành 98,2%/kế hoạch tăng trưởng. Lãi tồn chưa thu 198 triệu đồng; giảm 36 triệu đồng so với đầu tháng và tăng 70 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn 117 triệu đồng, giảm so với đầu tháng 05 triệu động và giảm 17 triệu đồng so với đầu năm.Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân: 21.600 triệu đồng, tăng 1.600 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 107% kế hoạch giao. Số dư huy động TGTK thông qua Tổ TK&VV 2.440 triệu đồng, tăng 69 triệu đồng so với đầu tháng và tăng 408 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 136%/kế hoạch giao, vượt chỉ tiêu 108 triệu đồng.

Trong quá trình tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch ở xã, các tổ giao dịch đã chấp hành nghiêm túc lịch giao dịch định kỳ cố định hàng tháng và duy trì thực hiện việc họp giao ban sau khi kết thúc phiên giao dịch với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn các vấn đề xảy ra trong phiên giao dịch để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai tại điểm giao dịch, niêm yết đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi như: Thông tin về chính sách của từng chương trình cho vay, lãi suất cho vay; danh sách các hộ còn dư nợ tiền vay, tiền gửi tiết kiệm... từ đó giúp cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân nắm bắt kịp thời và thực hiện quyền giám sát hoạt động của NHCSXH ngay tại nơi cư trú. Đặc biệt, tại các điểm giao dịch xã đều có hòm thư góp ý; số điện thoại, địa chỉ Email đường dây nóng được niêm yết công khai theo đúng hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH. Công tác phối hợp giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện với các tổ chức hội nhận ủy thác trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt được hiệu quả nhất định, đã trao đổi thông tin 2 chiều kịp thời xử lý những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung trong văn bản hợp đồng ủy thác đã ký.

Nhờ tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực đã góp phần triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

 

Trung tâm Vh&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 9 094
  • Tổng lượt truy cập: 967044
Đăng nhập