Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc

Đồn biên phòng Thị Hoa phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Hạ Lang  tổ chức ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; tuyên truyền, giáo dục về công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 100 học viên của nhà trường.

Cán bộ của đơn vị đã giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến biên giới quốc gia; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý trên.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng nổi tiếng với các giá trị đa dạng sinh học cùng nhiều hệ sinh thái. 

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

 

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 44
Đăng nhập