Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 74/TB-VP
Ngày ban hành 04/08/2020
Ngày hiệu lực 04/08/2020
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm 74-TB-VP.pdf