Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 11/TB-HĐND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hà Thị Cảnh
Tài liệu đính kèm Thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4.pdf