Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ phòng LĐTBXH.pdf