Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 210/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm Kh truyền thông giảm nghèo.pdf