Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh Cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022
Số ký hiệu văn bản 209/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh Cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022.docx (11) (2).pdf