Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứngChiến dịchLàm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 222/UBND- TNMT
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứngChiến dịchLàm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm KH TC các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.pdf