V/v thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Số ký hiệu văn bản 986/UBND-TH
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm CV thực hiện kết luận phiên họp về chuyển đổi số.pdf