Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2645/QĐ- UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm QĐ về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết (1).pdf