Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ trong lĩnh vực Văn phòng HĐND- UBND thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2647/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ trong lĩnh vực Văn phòng HĐND- UBND thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm QĐ Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ Văn phòng HĐND- UBND.pdf