Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ và liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ và liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG VIỆC NỘI BỘ THANH TRA HUYỆN.pdf