Kế hoạch Bổ sung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022
Số ký hiệu văn bản 222/KH-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Bổ sung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH bổ sung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) của huyện Hạ Lang năm 2022.docx.pdf