Nghị Quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện NK 2021-2026 (Hoàng Đình Tuyên, Lục Văn Thanh)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị Quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện NK 2021-2026 (Hoàng Đình Tuyên, Lục Văn Thanh)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm 14-NQ-HĐND.pdf