Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm 13-NQ-HĐND.pdf