Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện NK 2021-2026 ( Mã Văn Tiến )
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện NK 2021-2026 ( Mã Văn Tiến )
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm 12-NQ-HĐND.pdf