Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu QLNN lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND-UbND huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu QLNN lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND-UbND huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm 10-NQ-HĐND.pdf