Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 259/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm KH Tiếp tục thực hiện Nghị định số 83 NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.pdf