Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hà Thị Cảnh
Tài liệu đính kèm Thông báo nội dung chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp HĐHD thứ 7.pdf