V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
Số ký hiệu văn bản 1283/UBND-TCKH
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm Công bố danh mục.pdf
1463 TTHC phân cấp về huyện.pdf