Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm Nghị quyết phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban kinh tế xã hội.pdf