V/v triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1318/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm Vv triển khai thực hiện Công điện số 09CĐ-UBND ngày 23112022 của UBND tỉnh .pdf