QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3782/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm 1. QĐ ban hành Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ lĩnh vực Văn hóa _Thông tin đã chỉnh sủa ngày 14.12 2022_ (1).pdf