Quyết định Về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả KQ huyện năm 2022.pdf