Báo cáo kết quả giám sát tại UBND xã Quang Long quý III năm 2019
Số ký hiệu văn bản 20/BC-BPC
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát tại UBND xã Quang Long quý III năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Mã Văn Tiến
Tài liệu đính kèm 20-BC-BPC.pdf