Tổng số: 209
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1318/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 22
25/11/2022
1283/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
Lượt xem: 21
16/11/2022
1166/UBND-BHYT V/v đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022.
Lượt xem: 30
21/10/2022
1151/UBND- VHTT V/v tổ chức ra quân hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Lượt xem: 26
20/10/2022
1084/UBND-BHXH V/v thu thập, cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD vào dữ liệu quốc gia và cài đặt, phê duyệt, sử dụng, ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh
Lượt xem: 45
06/10/2022
1082/UBND-NV V/v tiếp nhận hồ sơ khen thưởng đối với giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện khan tren dia ban tinh Cao Bang
Lượt xem: 43
06/10/2022
1075/UBND-NV Về việc nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Lượt xem: 40
04/10/2022
1067/UBND-VHTT V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10
Lượt xem: 49
03/10/2022
1051/UBND-VHTT Về việc chỉ đạo triển khai,thực hiện Chỉ thị số 13/CTUBND, ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 39
29/09/2022
986/UBND-TH V/v thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Lượt xem: 54
14/09/2022
12345678910...