Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
08/TB-HĐND Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 28
28/10/2022
11/TB-HĐND Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 41
25/10/2021
02/HD-HĐND Khen thưởng tổng kết hoạt động HĐND huyện Hạ Lang khóa XIx, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 41
24/02/2021
15-TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Nhất – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội Chùa Sùng Phúc năm 2021 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
Lượt xem: 44
23/02/2021
11/TB-UBBC Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang NK 2021-2026
Lượt xem: 46
22/02/2021
105/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện
Lượt xem: 40
23/11/2020
74/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 52
04/08/2020
16-TB-VP Thông báo của đồng chí Đoàn Quốc Chính - CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020
Lượt xem: 323
27/02/2020
13/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Minh Nhất, PCT UBND huyện tại HN tập huấn công tác phòng chống dịch Covid - 19 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 257
18/02/2020
77/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Quốc - CT UBND tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 236
03/10/2019
12345