Tổng số: 319
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
273/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 24
22/11/2022
270/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 18
21/11/2022
259/KH-UBND Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 31
01/11/2022
258/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng
Lượt xem: 31
01/11/2022
246/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2022
Lượt xem: 33
14/10/2022
245/KH-UBND Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 30
14/10/2022
243/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 30
13/10/2022
244/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 28
13/10/2022
242/KH- UBND kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 39
12/10/2022
230/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022
Lượt xem: 53
03/10/2022
12345678910...