Tổng số: 240
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3471/QĐ-UBND Quyết định V/v kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Hạ Lang
Lượt xem: 8
01/12/2022
3378/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hạ Lang
Lượt xem: 16
29/11/2022
3040/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 17
22/11/2022
2974/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 19
18/11/2022
2855/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực NN và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 12
09/11/2022
2865/QĐ-UBND QĐ quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 22
09/11/2022
2856/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Lao đồng-TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 25
09/11/2022
2857/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 30
09/11/2022
2826/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 25
08/11/2022
2649/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ và liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 28
31/10/2022
12345678910...