Tổng số: 127
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
25/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022
Lượt xem: 50
13/01/2022
837/BC- UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 53
18/11/2021
829/BC- UBND Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2021
Lượt xem: 57
16/11/2021
394/BC-UBND Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 46
04/06/2021
391/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý II năm 2021
Lượt xem: 48
03/06/2021
319/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 56
12/05/2021
03/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 39
11/03/2021
35/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021
Lượt xem: 42
15/01/2021
01/BC-HĐND Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIX
Lượt xem: 30
04/01/2021
791/BC-UBND cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020
Lượt xem: 55
24/12/2020
12345678910...