THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội cựu chiến binh huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nông Thanh Lù

Chủ tịch

 

 

01698.307.220

2

Nông Văn Tướng

Phó Chủ tịch

3.830.253

 

01643.277.519