Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đức Toàn

Giám đốc

3.830.828

0982.028.798

2

Đàm Văn Ngọc

Phó Giám đốc

 

0986.094.885