Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Đức Quang

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nông Thanh Chài

Bí thư ĐU

01276150729

2

Tô Văn Minh

Phó bí thư Đảng ủy

01272051085

3

Phùng Văn Lưu

Chủ tịch UBND

01234.157.589

4

Nông Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND 01258475066
5

Phương Thị Phong

Chủ tịch MTTQ 01652310811
6

Hoàng Thị Mỵ

Văn phòng thống kê 01293784958
7

Hoàng Nông Đức Trọng

Văn phòng thống kê 0942945986