Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Ích Nghiêm

Trưởng phòng

3.830.091

0984.815.879

2

Mã Thị Hiền

Phó trưởng phòng

3.830.372

01664.422.546

3

Triệu Hoàng Trường

Phó trưởng phòng   0917.438.233