THỐNG KÊ TRUY CẬP

Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Thẩm Văn Phán

Bí thư Huyện ủy

0915.835.604

2

Hoàng Văn Hải

P.Bí thư Huyện ủy

0986.532.368