Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Kim Loan

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Hoàng Văn Kiện

Bí thư Đảng ủy

0984.284.149

2

Lăng Văn Tiến

Phó bí thư Đảng ủy

01657.031.811

3

Hoàng Văn Ngoạt

Phó chủ tịch HĐND

01657.039.808

4

Lương Văn Hải 

Chủ tịch UBND 01676.257.500
5 Hoàng Văn Tuấn Phó chủ tịch UBND

0972.102.980

6 Hoàng Văn Khoản Chủ tịch UBMTTQ

0972.349.285

7 Lý Văn Tỉn

Văn phòng thống kê

0981.520.525