THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Kim Loan

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Hoàng Văn Kiện

Bí thư Đảng ủy

0984.284.149

2

Lăng Văn Tiến

Phó bí thư Đảng ủy

01657.031.811

3

Hoàng Văn Ngoạt

Phó chủ tịch HĐND

01657.039.808

4

Lương Văn Hải 

Chủ tịch UBND 01676.257.500
5 Hoàng Văn Tuấn Phó chủ tịch UBND

0972.102.980

6 Hoàng Văn Khoản Chủ tịch UBMTTQ

0972.349.285

7 Lý Văn Tỉn

Văn phòng thống kê

0981.520.525