THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Lý Quốc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Nông Văn Thàng

Bí thư Đảng ủy

01688.900.778

2

Nông Văn Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

01685.583.936

3

Lục Văn Tiến

Chủ tịch UBND 0974.318.069
4

Nông Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND 0977.987.082
5

Hoàng Đức Cương

Phó chủ tịch UBND  
6 Mã Văn Bảo Chủ tịch UB MTTQ

0973.792.429

7 Vi Thúy Hằng

Văn phòng thống kê

0965.927.393