Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Lý Quốc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Nông Văn Thàng

Bí thư Đảng ủy

01688.900.778

2

Nông Văn Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

01685.583.936

3

Lục Văn Tiến

Chủ tịch UBND 0974.318.069
4

Nông Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND 0977.987.082
5

Hoàng Đức Cương

Phó chủ tịch UBND  
6 Mã Văn Bảo Chủ tịch UB MTTQ

0973.792.429

7 Vi Thúy Hằng

Văn phòng thống kê

0965.927.393