Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Minh Long

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nông Thế Hòe

Bí thư ĐU

01243023729

2

 Mã Văn Hang

Phó bí thư Đảng ủy

01653440535

4

Mã Văn Quyền

Chủ tịch UBND

01683.957.371

5 Hoàng Đình Nhung Phó Chủ tịch UBND

01695.705.583

6 Nông Văn Ròng Phó Chủ tịch UBND

0964540178

7

Nông Minh Đức Chủ tịch MTTQ 01672439392

8

Ngôn Tuấn Đức Văn phòng thống kê 0983553291