Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 53-TB-UBND_20170830105643802800.pdf1.84 MB