Kế hoạch giám sát quy III của Ban pháp chế - HĐND huyện

Số ký hiệu: 08
Ngày ban hành: 29/9/2017
Người ký: Hoàng Minh Thư
Lĩnh vực văn bản: Kế Hoạch
Đính kèmDung lượng
PDF icon 08-KH-BPC_20170831030633378370.pdf2.13 MB