Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ TT HĐND tháng 8 năm 2017

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 28-TB-VP_20170822030851621620.pdf1.4 MB