Thông báo về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 47-TB-UBND_20170818014400757750.pdf823.18 KB