Phân công nhiệm vụ thành viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 204-TB-PCNV_20170818014541251250.pdf416.18 KB