THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hạ Lang: Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

              Ngày 25/10, Ban chỉ đạo 24 huyện Hạ Lang tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

         

Các đại biểu dự hội nghị

         Qua 2 năm quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình và nguyên tắc. Khi có quyết định hưởng chế độ của các đối tượng, Ban chỉ đạo 24 huyện đã chỉ đạo tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho đối tượng, góp phần cùng địa phương giải quyết an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Qua  công tác khảo sát ban đầu toàn huyện có 790 đối tượng, số phát sinh là 1.260 đối tượng,  tổng số hồ sơ đã thẩm định đề nghị lên trên là 2.050 đối tượng. Trong đó, đã có quyết định trợ cấp một lần cho 383 đối tượng, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp 799 đối tượng, Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30.4.1975 là 1.251 người. Số đối tượng chưa được giải quyết là 1.627  đối tượng. Tổng số kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định trên 762 triệu đồng...

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định; Đồng thời bàn phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 huyện tiếp tục giải quyết chế độ chính sách thực hiện theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ số hồ sơ của các đối tượng phát sinh còn lại ở các xã, thị trấn đồng thời thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công khi có quyết định, Thông tư, hướng dẫn của trên tổ chức triển khai thực hiện và làm tốt công tác chính sách tòn đọng sau chiến tranh và chính sách hậu phương quân đội. Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết chế độ chính sách, tổ chức thẩm định hồ sơ chặt chẽ đảm bảo đúng thủ tục theo quy định./.

Nông Linh Đài TT-TH huyện Hạ Lang