THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín 6 tháng cuối năm 2017

Trong 2 ngày 13 - 14/ 11, tại hội trường HĐND – UBND huyện, UBND huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín 6 tháng cuối năm 2017 của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự hội nghị có 147 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

               Các đại biểu dự hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu dự hội nghị đã được thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ Sáu ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng 9 tháng đầu năm và ước thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017; Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây; Dự báo thời gian tới; Quan điểm của Việt Nam...

Thông qua hội nghị nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, trao đổi học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt những thông tin cần thiết giúp cho người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ; bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đồng bào các dân tộc thiểu số huyện./.                           

 Nông Linh

Đài TT - TH Hạ Lang