THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5

            Ngày 10/11/ 2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021  gồm có đ/c  Hà Thị Cảnh ,Phó CT HĐND huyện, Đ/c Hà Văn Quang    Chủ tịch hội Nông dân huyện và tổ đại biểu HĐND 2 xã  đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xóm Đa Trên xã Minh Long và  Xóm Lũng Xúm xã Đồng Loan .

          Tại buổi tiếp xúc các cử tri được nghe đại biểu HĐND huyện thông báo cử tri  về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện . Báo cáo tình hình kết quả  thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý  kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 HĐND 

             Các cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng thời có 17 ý kiến phản ánh :   Kiến nghị với các cấp cần xem xét lại tiêu chí bình xét hộ nghèo hiện nay chưa sát với thực tế còn gây nhiều bất bình trong nhân dân . Đề nghị huyện nắn lại  đoạn mương đường vành đai biên giới thuộc xóm Đa trên xây dựng cao hơn đầu nguồn khó khăn cho công tác tưới tiêu nội đồng; các đối tượng nghiện và nghi nghiện huyện cần có biện pháp đưa đi cai nghiện, răn đe, cải huấn đảm bảo cho công tác an ninh trật tự tại thôn xóm,. làm mương nội đồng tại xóm Nà Quản, Lũng Nặm, Lũng Phục. Đề nghị huyện đầu tư kinh phí láng bê tông sân trường Tiểu học Đồng Loan tạo điều kiện cho các em học sinh được vui chơi, . Xây dựng 1 phân trường  tại Cúng Búa xã Đồng Loan, 

            Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND xã đã tiếp thu làm rõ 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của xã,  các đại biểu HĐND huyện , tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND huyện và các cơ quan chức năng tại kỳ họp thứ  5 theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến khác đã được các đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Thúy Phượng Đài TT – TH Hạ Lang